فصل اقتصاد: سیمان بی کیفیت در تهران

فصل اقتصاد: سیمان بی کیفیت در تهران : عنوان 
1396/11/28 : تاریخ انتشار

مدیرکل سازمان ملی استاندارد در استان تهران با اشاره به اقدامات صورت گرفته در حوزه کیفی سازی ساختمان های ایمن از توقیف 320 تن سیمان بی کیفیت در شهر تهران خبر داد. به گزارش رادیو گفت وگو مسلم بیات در مصاحبه با برنامه "بدون خط خوردگی" در رابطه با جلوگیری از ساخت 100 برج و آپارتمان فاقد استاندارد مقاوم سازی در برابر زلزله گفت: «نظارت بر ساخت توسط سازمان نظام مهندسی صورت می گیرد اما متاسفانه در محل ساخت اصالت و کیفیت مصالح در محل پروژه های ساختمانی قابل شناسایی نیست.» وی همچنین از فقدان قابلیت ردیابی مصالح تخلیه شده در محل ساخت و سازها سخن گفت و افزود: «در برخی بخش ها نیز مهندسان ناظر حضور نداشتند؛ بنابرین طی نشستی با سازمان نظام مهندسی و انجمن های تولیدی بتن، سازه های فلزی و تیرچه و بلوک طرحی را طراحی کردیم تا مصالح از تولید به مصرف کنترل شود.» بیات خروجی از نشست را ایجاد کمیته استانداردسازی دانست و گفت: «امروز اولین همایش مصالح ساختمانی با تجارب اخذ شده از زلزله های سطح کشور برگزار می شود و از همه صاحب نظران این زمینه نیز دعوت شده اند. اما 704 مورد بازرسی در مراکز عرضه مصالح صورت گرفت و 112 مورد نیز از محل ساخت پروژه های ساختمانی صورت گرفته است.» وی با ذکر این مطلب افزود: «گاه نمونه های مصالح در واحدهای تولیدی استاندارد اما در محل عرضه بسیار متفاوت بود. همچنین در برخی پروژه ها مهندسان ناظر وجود خارجی نداشتند. بطور مثال اگر بتن هم استاندارد باشد، کارگران برای رقیق سازی موجب کاهش کیفی بتن ها می شوند یا اگر زمان رسیدن بتن به محل ساخت افزایش یابد، طبیعی است که کیفیت خود را از دست می دهد.» بیات اظهار کرد: «در جای جای تهران باید معادن شن و ماسه مستقر کنیم که بتن با سرعت تهیه شود یا اینکه این بتن با نظارت مهندسان کنترل کیفی در محل تولید شود تا مشکل کاهش کیفیت را پوشش دهیم. در این راستا بیش از 80 پروانه واحدهای متخلف تعلیق و ابطال و علیه 62 واحد تولیدی اعلام جرم شد و همچنین افرادی در غرب تهران سیمان را با موادی دیگر آغشته و مجدد در پاکت های استاندارد پر می کردند که از فعالیت آن ها ممانعت شد.» وی در بخشی دیگر از مجله خبری تحلیلی "بدون خط خوردگی" گفت: «فردی که با آگاهی تخلف می کند با کسی که نا خودآگاه مرتکب تخلف می شود، متفاوت است. در شناسنامه ساختمان استاندارد بتن توسط مهندس ناظر تعیین می شود و در انتها باید امضا کند که تمامی ویژگی ها مطابق استاندارد صورت گرفته است و ما انجمن ها را مکلف کرده ایم که کدهای ردیابی را برای هر یک از مراکز فروش در نظر گیرند تا اگر به مصالح بی کیفیت دست یافتیم، قابلیت ردیابی داشته باشد