ذاکرنیوز: گروه مالی بانک مسکن از سیمان صوفیان خارج می شود

ذاکرنیوز: گروه مالی بانک مسکن از سیمان صوفیان خارج می شود : عنوان 
1396/11/28 : تاریخ انتشار

به گزارش ذاکرنیوز،گروه مالی بانک مسکن تعداد 47 میلیون و 967هزار و 708 سهم معادل 8.7 درصد از کل سهام سیمان صوفیان را در روزچهارشنبه دوم اسفند ماه امسال در بازار اول بورس تهران عرضه خواهد کرد. شرایط واگذاری این بلوک غیر مدیریتی بطور یکجا و نقد و قیمت پایه هر سهم 4979 ریال است که با یک کد بورسی از طریق شرکت کارگزاری بانک مسکن روانه میز فروش بازار اول بورس تهران می شود. به گزارش ذاکرنیوز، سرمایه شرکت سیمان صوفیان معادل 55 میلیارد تومان است که گروه مالی بانک مسکن برای واگذاری آن 23 میلیارد و 883 میلیون و 121 هزار و 813 هزار و دو ریال را به عنوان مبلغ کل پایه این دارایی تعیین کرده است