خبر: دریافت تندیس صنعت سبز کشور توسط شرکت سیمان ایلام

خبر: دریافت تندیس صنعت سبز کشور توسط شرکت سیمان ایلام : عنوان 
1396/12/02 : تاریخ انتشار

روابط عمومی شرکت سیمان ایلام، مهندس بختیاری مدیر کارخانه این شرکت پس از دریافت تندیس صنعت سبز گفت: باید از زحمات پرسنل خدوم سیمان ایلام و همکاری و همیاری کارشناسان محترم سازمان محیط زیست استان تقدیر کرد.

وی اضافه کرد: بی‌شک در سایه راهنمایی‌ و مشورت‌های کارشناسان اداره محیط زیست استان این افتخار نصیب شرکت سیمان ایلام شده است.

شرکت سیمان ایلام با رعایت  الزامات و  استانداردهای زیست محیطی و پایبندی مستمر مدیریت و کارکنان در راستای حفظ محیط زیست عنوان واحد برگزیده صنعت سبز را کسب کرد.