صدای نهاوند: سیمان نهاوند برای چهارمین سال به عنوان «صنعت سبز» کشوری معرفی شد

صدای نهاوند: سیمان نهاوند برای چهارمین سال به عنوان «صنعت سبز» کشوری معرفی شد : عنوان 
1396/12/02 : تاریخ انتشارصدای نهاوند،
برای چهارمین سال متوالی شرکت سیمان نهاوند به عنوان «صنعت سبز» کشوری معرفی شد.

به گزارش صدای نهاوند به نقل از روابط عمومی شرکت سیمان نهاوند، نوزدهمین همایش ملی صنعت و خدمات سبز صبح امروز در محل سازمان حفاظت محیط زیست با حضور عیسی کلانتری رئیس سازمان محیط زیست، شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت، نماینده سازمان توسعه صنعتی ملل متحد در تهران و جمعی از صاحبان صنایع سبز برگزار شد.

در این همایش که به منظور تجلیل و تقدیر از صنایع سبز کشور برگزار شد، مجتبی فرونچی مدیرعامل شرکت سیمان نهاوند تندیس سیمین و لوح تقدیر نوزدهمین همایش ملی صنعت و خدمات سبز کشوری را دریافت کرد.

عدم قرارگیری نام واحد در فهرست صنایع آلاینده سازمان حفاظت محیط زیست در سال انتخاب، بهبود سیستم های پالایش وکنترل آلاینده ها، مدیریت بازیافت مواد زائد، جایگزینی انرژی های پاک، اخذ گواهینامه استقرار مدیریت زیست محیطی ISO ۱۴۰۰۰ ، اخذگواهینامه استقرار نظام ایمنی وبهداشت OHSAS ۱۸۰۰۰ ، سازگار ی با فرآیند تولید پاک، توسعه فضای سبز، مصرف بهینه حامل های انرژی وافزایش بهره وری در مصرف انرژی، ارتقاءسطح دانش وفرهنگ زیست محیطی مدیران وکارکنان واحد وکاستن اثرات منفی و ضایعات صنعت برمحیط زیست از جمله الزاماتی است که توجه مستمر شرکت سیمان نهاوند به آنها موجب شده است تا تندیس صنعت سبز کشوری برای چهارمین سال پیاپی به این واحد صنعتی اهدا شود.

گفتنی است در این همایش ۳۱۲ واحد صنعتی وخدماتی شرکت کردند که از تعداد،۶۷ واحد به عنوان واحد صنعتی سبز مورد تقدیر قرار گرفتند.