رتبه: رشد بهره‌وری سیمان‌خزر،درسال رکود سیمانی

رتبه: رشد بهره‌وری سیمان‌خزر،درسال رکود سیمانی : عنوان 
1396/12/02 : تاریخ انتشار

ررسی کارنامه بهره‌وری و رقابت‌پذیری سیمان خزر، گویای آن بوده که در سال۹۴ اغلب شرکت‌های سیمانی وارد فاز رکود و کاهش بهره‌وری شدند اما این شرکت با ثبت آمار ۲۲۳درصدی به رقابت‌پذیری خود ادامه داد.

به گزارش رتبه‌آنلاین، داوران هشتمین جشنواره ملی بهره‌وری پس از ارزیابی عملکرد کارخانه‌های فعال در حوزه تولید سیمان و محاسبه «بهره‌وری هزینه نیروی کار» و «بهره‌وری سرمایه» آن‌ها و مقایسه این آمار با اهداف برنامه پنجم توسعه و میانگین کل صنعت سیمان کشور، کارنامه بهره‌وری کارخانه‌های این حوزه را منتشر کردند.

داوران مبنای ابتدایی این ارزیابی را سال ۸۷و عدد آن را برابر ۱۰۰ تعیین کردند و مابقی سال‌ها تا سال نهایی این ارزیابی یعنی سال ۹۴، میزان بهره‌وری هزینه نیروی کار موردبررسی قرارگرفته است.

در این گزارش بر عملکرد شرکت «سیمان بجنورد» و آمارهای بهره‌وری تمرکز کرده تا نسبت شاخص‌های بهره‌وری این شرکت با اهداف برنامه پنجم توسعه و میانگین کل صنعت سیمان به دست آید.

بر اساس جدول زیر، بهره‌وری سرمایه در شرکت «سیمان خزر» سال‌های ابتدایی بهره‌وری سرمایه را نسبت به شاخص سال پایه یعنی (۱۰۰=۸۷) بسیار ضعیف‌تر آغاز کرد.

بهره‌وری سرمایه

شرکت سیمان خزر از لحاظ میزان بهره‌وری سرمایه در امر رقابت‌پذیری مرود بررسی قرار گرفته و به‌غیر از نخستین سال بررسی این کارنامه توسط داوران جشنواره ملی بهره‌وری، مابقی این دوران را با موفقیت گذرانده است.

در نخستین سال «سال ۸۸»، بهره‌وری سرمایه شرکت «سیمان خزر» به شاخص ۹۵درصد رسید که ۹درصد از شاخص‌های اهداف برنامه پنچم توسعه کمتر بود اما در سال‌های ابتدایی همین بررسی‌ها‌، میانگین صنعت سیمان نیز دارای شاخص مطلوبی نبوده و کل این صنعت میانگین شاخص ۸۴درصد را به ثبت رساندند.

بر اساس این گزارش،‌ دومین سال بررسی این کارنامه همگام با رشد بهره‌وری این شرکت بود چراکه شاخص ۱۸۵درصدی به معنای ۲برابر شدن بهره‌وری سیمان خزری‌ها در مقایسه با آمار سال گذشته خود بوده و این درحالی است که میانگین کل صنعت سیمان طی همین سال بر شاخص ۱۱۶درصد ایستاده و آمار اهداف برنامه پنچم نیز بر شاخص ۱۰۹درصد تنظیم شده است.

در سال۹۰ و البته دومین سال اوج‌گیری این شرکت، شاخص ۱۹۳درصدی در شرایطی به ثبت رسیده که اهداف برنامه پنچم توسعه در بهترین حالت خود شاخص ۱۱۳درصدی را اعلام کرده بود اما میانگین کل صنعت بخاطر ریزش بهره‌وری سرمایه در دیگر شرکت‌ها نتوانست رشد سال گذشته خود را تکرار کند و اینبار در شاخص ۹۱درصد متوقف شد.

همزمان با سال۹۱، رکود اقتصادی دامن‌گیر بسیاری از شرکت‌های سیمانی شد ولی شرکت سیمان خزر چندان تحت تاثیر این اتفاقات قرار نگرفت و موفق شد با ثبت شاخص ۱۶۹درصدی، آمار قابل قبولی را به نسبت سال پایه و اهداف برنامه پنجم توسعه به ثبت برساند اما کماکان میانگین بهره‌وری سرمایه کل صنعت سیمان روند نزولی خود در این سال ادامه داده و به شاخص ۸۵درصد رسیده است.

سال ۹۲ شروع حرکت مثبت دیگری برای شرکت سیمان خزر بوده و این شرکت آمار ۱۱۶درصد بالاتر از سال پایه را به خود اختصاص داده است، این شرکت با ثبت شاخص ۲۱۶درصدی از اهداف برنامه پنجم توسعه «۱۲۲درصد» آماری به مراتب فراتر از تصور را از خود برجای گذاشت و البته در سالی که به‌عنوان سال جان‌گیری مجدد سیمانی هم نام‌برده می‌شود،‌ میانگین کل صنعت بالاخره به بالای حدنصاب سال پایه رسید.

با شروع سال ۹۳ و ادامه آن، شرکت‌های سیمانی وارد یک دوره رکود شدند اما این شرکت همانند سال ۹۱،‌ یک افت ناچیز را تجربه کرده و باردیگر به چرخه رشد بازگشت.

در سال ۹۳، بهره‌وری سرمایه شرکت سیمان خزر به شاخص ۱۸۳درصدی و با کاهش ۳۳درصدی نسبت به سال گذشته خود روبه‌رو شد اما برای سال آینده خود شاخص بهره‌وری سرمایه را به عدد ۲۳۳درصدی رساند که بهترین آمار ثبتی خود در بین تمام شرکت‌های سیمانی است.

در سال ۹۴، اهداف برنامه پنجم توسعه بر شاخص ۱۳۰درصد استوار بوده که شرکت سیمان خزر حدود ۹۷درصد عملکرد بهتری را از خود برجای گذاشته است.

بهره‌وری هزینه نیروی کار

ارائه کارنامه بهره‌وری شرکت سیمان خزر و مشاهده عملکرد آنها در بخش بهره‌وری هزینه نیروی کار، شاید یکی از افتخارات صنعت سیمان کشور طی بازه زمانی ۸۸ تا ۹۴ به شمار آید زیرا ارقام به ثبت رسیده این شرکت تا به امروز نظیر نداشته است.

حال و روز شرکت‌های سیمانی در برهه زمانی اعلام شده، چندان خوشایند نبود اما شرکت سیمان‌خزر با ثبت آماری مناسب در فراز و نشیب صنعت سیمان، عملکرد قابل دفاعی را از خود برجای گذاشت.

بررسی کارنامه بهره‌وری شرکت سیمان خزر در بخش بهره‌وری هزینه نیروی کار چندان رضایت بخش نبوده زیرا شاخص‌های به ثبت رسیده از این شرکت، گویای آن بوده که وضعیت بهره‌وری هزینه نیروی کار این شرکت چندان مطابق با اهداف کبرنامه پنجم توسعه و پیش‌بینی‌های مجموع این صنعت همگام نبوده است.

بر پایه این گزارش‌، بهترین شاخص به ثبت رسیده مربوط به سال۹۲ با شاخص۸۸درصدی که از آمار سال پایه نیز پایین‌تر است و در صورتی این شاخص بدست آمده که اهداف برنامه پنچم توسعه در همان سال روی شاخص ۱۲۶درصد تعیین شده بود.

شاخص‌های بهره‌وری هزینه نیروی کار در سال ۸۸ این شرکت برابر با ۶۴درصد،‌ سال ۸۹ برابر با ۶۰درصد،‌ سال ۹۰ برابر ۸۷درصد بوده است؛ شرکت سیمان خزر پس از بهترین دوره رشد خود در سال ۹۲، دیگر نتوانست آمار خود را حفظ کند و روند نزولی را آغاز کرد و در بدترین آمار ثبتی خود در سال ۹۴، میزان بهره‌وری هزینه نیروی کار خود را به ۱۹درصد کاهش داد.