خبرنگار جوان: خرید هر تن سیمان چقدر تمام می شود؟

خبرنگار جوان: خرید هر تن سیمان چقدر تمام می شود؟ : عنوان 
1396/12/05 : تاریخ انتشار

قیمت انواع سیمان موجود در بازار به شرح زیر است:

 

 

نام محصول

نوع بسته بندی

توضیحات

قیمت ( تومان )

سیمان بنایی   جدید

تن

لمینت  برزنتی

100,000

سیمان تیپ 1 آبیک

تن

پاکتی  کاغذ

112,000

سیمان تیپ 1 تهران

تن

لمینت  برزنتی

112,000

سیمان تیپ 2 آبیک

تن

فله   بونکر

117,000

سیمان تیپ 2 تهران

تن

لمینت  برزنتی

122,000

سیمان تیپ 2 نایین

تن

فله   بونکر

96,000

سیمان تیپ 2 نایین

تن

لمینت  برزنتی

112,000

سیمان تیپ 5 تهران

تن

فله   بونکر

98,000

سیمان تیپ ۱ تهران

تن

فله   بونکر

97,000

سیمان تیپ ۱ ساوه

تن

لمینت   برزنتی

117,000

سیمان تیپ ۲ تهران

تن

فله   بونکر

96,000

سیمان تیپ ۲ جاجرود

تن

فله   بونکر

101,000

سیمان تیپ ۲ ساوه

تن

فله   بونکر

101,000

سیمان تیپ ۲ ساوه

تن

لمینت   برزنتی

116,000

سیمان تیپ ۲ شمال

تن

لمینت   برزنتی

116,500

سیمان تیپ۲ جاجرود

تن

لمینت   برزنتی

116,500

سیمان تیپ۵ تهران

تن

لمینت  برزنتی

114,000

سیمان سرباره نائین

تن

لمینت  برزنتی

109,000

سیمان سفید ارومیه

تن

پاکتی  لمینت  بدون حمل

193,000

سیمان سفید دماوند ۵۰kg

تن

لمینت  برزنتی

187,500

سیمان سفید ۵۰ کیلویی

تن

لمینت   برزنتی

194,000

سیمان سفید۲۵کیلویی

تن

لمینت   برزنتی

198,000

سیمان پزولان ویژه   جدید

تن

پاکتی  لمینت

103,000

سیمان پزولانی تهران

تن

فله   بونکر

86,000

سیمان پزولانی تهران

تن

لمینت  برزنتی

104,000

سیمان پزولانی ساوه

تن

لمینت   برزنتی

112,000

سیمان بنایی   جدید

تن

لمینت  برزنتی

100,000

سیمان تیپ 1 آبیک

تن

پاکتی  کاغذ

112,000

سیمان تیپ 1 تهران

تن

لمینت  برزنتی

112,000

سیمان تیپ 2 آبیک

تن

فله   بونکر

117,000

سیمان تیپ 2 تهران

تن

لمینت  برزنتی

122,000

سیمان تیپ 2 نایین

تن

فله   بونکر

96,000

سیمان تیپ 2 نایین

تن

لمینت  برزنتی

112,000

سیمان تیپ 5 تهران

تن

فله   بونکر

98,000

سیمان تیپ ۱ تهران

تن

فله   بونکر

97,000

سیمان تیپ ۱ ساوه

تن

لمینت   برزنتی

117,000

سیمان تیپ ۲ تهران

تن

فله   بونکر

96,000

سیمان تیپ ۲ جاجرود

تن

فله   بونکر

101,000

سیمان تیپ ۲ ساوه

تن

فله   بونکر

101,000

سیمان تیپ ۲ ساوه

تن

لمینت   برزنتی

116,000

سیمان تیپ ۲ شمال

تن

لمینت   برزنتی

116,500

سیمان تیپ۲ جاجرود

تن

لمینت   برزنتی

116,500

سیمان تیپ۵ تهران

تن

لمینت  برزنتی

114,000

سیمان سرباره نائین

تن

لمینت  برزنتی

109,000

سیمان سفید ارومیه

تن

پاکتی  لمینت  بدون حمل

193,000

سیمان سفید دماوند ۵۰kg

تن

لمینت  برزنتی

187,500

سیمان سفید ۵۰ کیلویی

تن

لمینت   برزنتی

194,000

سیمان سفید۲۵کیلویی

تن

لمینت   برزنتی

198,000

سیمان پزولان ویژه   جدید

تن

پاکتی  لمینت

103,000

سیمان پزولانی تهران

تن

فله   بونکر

86,000

سیمان پزولانی تهران

تن

لمینت  برزنتی

104,000

سیمان پزولانی ساوه

تن

لمینت   برزنتی

112,000