خبر: ارتقاء سیستم فیلترینگ خروجی ذرات کارخانه سیمان اردبیل

خبر: ارتقاء سیستم فیلترینگ خروجی ذرات کارخانه سیمان اردبیل : عنوان 
1396/12/12 : تاریخ انتشار

محمد خداپرست، مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اردبیل با اشاره به اینکه کارخانه سیمان اردبیل جزء معدود کارخانه های سطح کشور است که در پنج سال اخیر، سیستم فیلترینگ خود را از الکترو فیلتر به بگ هاوس(Baghouse)  ارتقاء داده است اظهار داشت: سیستم بگ هاوس بازدارنده ذرات خروجی کارخانه بوده و به مراتب پیشرفته تر و کاراتر از سیستم قبلی است.

وی افزود: همچنین از طریق سیستم پایش آنلاین در دودکش ها، ذرات خروجی کارخانه تحت کنترل و پایش مستمر اداره کل حفاظت محیط زیست استان قرار دارد.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اردبیل ضمن تقدیر از اقدامات مناسب زیست محیطی در کارخانه سیمان اردبیل بر استمرار این فعالیت ها در راستای اخذ گواهینامه های صنعت سبز در سال های آتی تاکید کرد.

یعقوب مکبر، رئیس کارخانه سیمان اردبیل نیز ضمن تشریح اقدامات زیست محیطی کارخانه در راستای بروز رسانی و استانداردسازی سیستم فیلترینگ، توسعه فضای سبز، تصفیه فاضلاب بهداشتی و مدیریت پسماندهای تولیدی را از جمله سایر اقدامات زیست محیطی در کارخانه عنوان کرد.