خبر: افزایش ظرفیت تولید سیمان قطر تا پایان سال جاری میلادی

خبر: افزایش ظرفیت تولید سیمان قطر تا پایان سال جاری میلادی : عنوان 
1396/12/12 : تاریخ انتشار

این شرکت همچنین اعلام کرده است که در سال ۲۰۱۷ با ۲۰۰ هزار تن کاهش فروش نسبت به سال قبل از آن، ۳.۵ میلیون تن سیمان روانه بازار کرده است.

شرکت تولیدی سیمان ملی قطر به منظور پاسخگویی هر چه بیشتر به نیاز بازار داخلی و همچنین افزایش سهم بازار صادراتی، تنوع و تولید محصولات جدید را در دستور کار خود قرار داده است. همچنین در نظر گرفتن الزامات و استانداردهای مربوط به محیط زیست نیز از اولویت های این شرکت در سال جدید عنوان شده است.