خبر: حضور گروه سیمان تهران در هفدهمین نمایشگاه محیط زیست

خبر: حضور گروه سیمان تهران در هفدهمین نمایشگاه محیط زیست : عنوان 
1396/12/12 : تاریخ انتشار

روابط عمومی شرکت سیمان تهران، این گروه صنعتی با حضور در نمایشگاه بین المللی محیط زیست، انرژی های نو، تجدیدپذیر، بهره وری و صرفه جویی که با حضور مقامات و مسئولین ذیربط و همچنین علاقمندان و مشتاقان این بخش در محل دائمی نمایشگاههای بین المللی تهران برگزار شد با برپایی غرفه هلدینگ سیمان تهران از تاریخ ۲ الی ۵ اسفند ماه ۱۳۹۶ آخرین دستاوردها و اقدامات انجام شده در راستای موضوعات انرژی و محیط زیست شرکت های زیر مجموعه را ارائه نمود