خبر: انتخاب شرکت سیمان آبیک به عنوان واحد صنعتی قابل تقدیر از سوی سازمان حفاظت محیط زیست

خبر: انتخاب شرکت سیمان آبیک به عنوان واحد صنعتی قابل تقدیر از سوی سازمان حفاظت محیط زیست : عنوان 
1396/12/14 : تاریخ انتشار

روابط عمومی شرکت سیمان آبیک در همین ارتباط اطلاعیه ای بدین شرح صادر کرده است:

به نام خداوند قادر متعال که هر چه داریم گوشه ای از الطاف بیکران اوست.

به ثمر نشستن زحمات خانواده ی بزرگ شرکت سیمان آبیک و انتخاب افتخار انگیز و دستیابی غرور آفرین به گواهی واحد صنعتی قابل تقدیر سازمان حفاظت محیط زیست ایران در مراسم ۳۰ بهمن ماه سال ۱۳۹۶ توسط شرکت سیمان آبیک را تبریک و تهنیت عرض می نماییم.
این شرکت مفتخر است ضمن اجرای تدابیر موثر در توسعه پایدار و رعایت اخلاق زیست محیطی و مسئولیت های اجتماعی خود در راستای حفاظت هرچه بیشتر از محیط زیست گام های بلندی در جهت تولید محصول سبز برداشته است. اعطای این نشان از سوی سازمان حفاظت محیط زیست به شرکت سیمان آبیک نشان دهنده این مدعا می باشد