صداوسیما: بهره برداری از کارخانه سیمان شهرستان سرباز تا اواخر سال 97

صداوسیما: بهره برداری از کارخانه سیمان شهرستان سرباز تا اواخر سال 97 : عنوان 
1396/12/14 : تاریخ انتشار

مرکز سیستان و بلوچستان ، استاندار در سفر به سرباز و در بازدید از کارخانه سیمان این شهرستان با بیان این مطلب گفت این کارخانه تا کنون 56 درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

محبی افزود راه اندازی کارخانه سیمان سرباز نقش مهمی در ایجاد اشتغال برای جوانان این منطقه خواهد داشت.

وی همچنین با حضور بر  مزار شهدای گمنام در شهر راسک  به  مقام شامخ شهیدان ادای احترام کرد.

استاندارسیستان و بلوچستان همچنین در بازديد از كارخانه بافت بلوچ و در جلسه اي با حضور تعدادي از مديران كل استان و مسئولان ،مسائل و مشكلات اين كارخانه را بررسی کرد.

محبي با اشاره به اينكه، احياء كارخانه بافت بلوچ و برخورداري مردم و جوانان از ظرفيت آن مورد تاكيد رهبر معظم انقلاب است، گفت: پس از ديدار با مقام معظم رهبري، مشکلات اين كارخانه در ستاد تسهيل و رفع موانع توليد استان مطرح شد.

وی از همه ي دستگاه هاي مسئوول خواست در يك دوره زماني مشخص و با استفاده از همه ي ظرفيت هاي موجود، مسائل و مشكلات اين كارخانه را به طور جدي پيگيري و برای رفع آن اقدام کنند.