خبر: پاکسازی محیط زیست محدوده و جاده اختصاصی شرکت سیمان نایین

خبر: پاکسازی محیط زیست محدوده و جاده اختصاصی شرکت سیمان نایین : عنوان 
1397/02/04 : تاریخ انتشار

علیرضا زارع مدیر کارخانه سیمان نایین در این ارتباط گفت: دوم اردیبهشت روز جهانی زمین پاک فرصت مغتنمی است برای پاک زیستن و همدردی با دردها و زخم های طبیعت که در راستای حفظ و نگهداری آن با مشارکت اداره محیط زیست شهرستان نایین نسبت به پاکسازی محوطه بیرونی کارخانه سیمان نایین اقدام گردید.

وی با بیان اینکه این پاکسازی با حضور ۵۰ نفر از کارکنان این کارخانه انجام گرفت افزود : حفظ و صیانت از زمین نیازمند عزم و جزم همگانی است و از اهداف برگزاری این برنامه ، اهمیت دادن به محیط زیست بود.

مدیر کارخانه سیمان نایین در ادامه بیان نمود : به منظور جلوگیری از گرد و غبار در جاده های دسترسی به معدن و مسیر های داخلی ، همچنین صرفه جویی در مصرف آب از محلول مالچ در راستای زیست محیطی استفاده نمودیم.

وی افزود : نظر به اینکه دیدگاه مدیریتی این شرکت در زمینه مدیریت ضایعات و پسماند دارای اهمیت ویژه ای می باشد و همچنین در این خصوص، اقدامات زیست محیطی قابل توجهی در این کارخانه صورت گرفته که تفکیک زباله ها ، جمع آوری ضایعات قابل بازیافت وهمچنین جمع آوری ضایعات قابل استفاده مجدد و بازگرداندن به چرخه ی تولید از برنامه هایی است که برای اجرای آن اقدام شده است.
علیرضا زارع در پایان گفت : امیدواریم هر لحظه از زندگی ما ، روز زمین پاک باشد چرا که بقای نسل ما در گرو حفظ و حراست از این سرمایه الهی است و داشتن محیط زیست سالم و برخورداری از فضایی پاک برای زندگی حق تمام موجودات و مخلوقات خداوند متعال می باشد.

روز زمین پاک هر ساله دردوم اردیبهشت ماه در تمام دنیا برگزار می شود و به همه مردم یادآوری می کند که نباید زمین را فراموش کنند.