اسکای نیوز:خاک ژئوپلیمری جایگزین سیمان در خانه سازی می شود

اسکای نیوز:خاک ژئوپلیمری جایگزین سیمان در خانه سازی می شود : عنوان 
1397/02/08 : تاریخ انتشار

به گزارش اسکای نیوز، محققان دانشگاه بث در انگلیس مشغول بررسی و تحقیق روی تغییرات شیمیایی روی خاک هستند. آنان معتقدند خاک ژئوپلیمری را می توان برای ساخت خانه در مناطق محروم دنیا به کار گرفت.

این نوع خاک زمانی به وجود می آید که نوعی ماده شیمایی آلکالین(شبیه موادی که در محصولات پاک کننده خانگی وجود دارد) به خاک افزوده می شود.

با اضافه کردن این ماده شیمیایی به خاک، گل حاصل از آن به ژئوپلیمر تبدیل می شود که شبیه سیمان مواد را بهم می چسباند.

این پلیمر را می توان در دمای ۸۰درجه سانتیگراد حرارت تهیه کرد، حال آنکه تولید سیمان و آجرهای حرارتی نیازمند ۱۰۰۰ درجه سانتیگراد دما است.

آلاستیر مارش یکی از محققان پروژه می گوید: مواد ساختمان سازی معمول  مانند آجر حرارتی و سیمان آسیب زیادی به محیط زیست می زنند. تولید مواد جدید برای احداث ساختمان با توجه به افزایش جمعیت و حفظ محیط زیست لازم است.

با این فناوری می توان یک خانه معمولی را با ۱۰ تن خاک  و اضافه کردن ۵ تا ۱۰ درصد هیدروکسید سدیم ساخت.