خبر: تقدیر جمعیت هلال احمر استان از گروه صنایع سیمان کرمان

خبر: تقدیر جمعیت هلال احمر استان از گروه صنایع سیمان کرمان : عنوان 
1397/02/14 : تاریخ انتشار

از روابط عمومی شرکت سیمان کرمان، همزمان با ایام نوروز ۹۷ وسفرها وتردد های نوروزی، سیمان کرمان وکلیه پرسنل این کارخانه بعنوان اولین صنعت کشور به ” کمپین نه به تصادف” پیوست.

ازاین روی به پاس مشارکت دراین حرکت نمادین وهمراهی با جمعیت هلال احمر استان کرمان وکمکها ومساعدتهای مادی ومعنوی این کارخانه در جریان حوادثی همچون زلزله کرمانشاه و زلزله راور کرمان، از طرف جمعیت هلال احمر کرمان بعنوان الگوی سایر صنایع با اهدا لوح یادبوداز سیمان کرمان تقدیر بعمل آمد.

درحاشیه این مراسم که باحضور مدیر کل جمعیت استان ورئیس امور جوانان جمعیت هلال احمر کشور آقای گنج کریمی برگزارشد، آقای مهندس رحمانی مدیرعامل سیمان کرمان ضمن اعلام آمادگی بیش ازپیش این کارخانه درکمک های مادی ومعنوی پیرامون حوادث ورخدادهای طبیعی پیشنهاد راه اندازی خانه هلال سیمان کرمان متشکل از پرسنل داوطلب این کارخانه را ارائه نمود که بااستقبال امور داوطلبین جمعیت هلال احمر استان مواجه وقرار بر راه اندازی آن در آینده نزدیک شد.