تریبون: شرکت سیمان غرب آسیا با تسهیلات بانک صنعت و معدن افتتاح می شود

تریبون: شرکت سیمان غرب آسیا با تسهیلات بانک صنعت و معدن افتتاح می شود : عنوان 
1397/02/16 : تاریخ انتشار

به گزارش تریبون، براي اجراي اين طرح كه سالانه 1 ميليون و 500 هزار تن سیمان و كلينگر سيمان توليد خواهد كرد، حدود 45 ميليون يورو تسهيلات ارزي و 110 ميليارد تومان تسهيلات ريالي به تصويب رسيده است.
با راه اندازي شركت سيمان غرب آسيا براي 424 نفر اشتغال مستقيم ايجاد خواهد شد و اين امر تاثير بسزايي در فعال سازي فضاي كسب و كار استان خواهد داشت.