صدای ایران: شرکت سیمان غرب آسیا با تسهیلات بانک صنعت و معدن افتتاح شد

صدای ایران: شرکت سیمان غرب آسیا با تسهیلات بانک صنعت و معدن افتتاح شد : عنوان 
1397/02/18 : تاریخ انتشار
در مراسمي با حضور رئيس جمهور و وزير صنعت ، معدن و تجارت كشورمان شركت سيمان غرب آسيا در استان خراسان رضوي به بهره برداري رسيد.


به گزارش صدای ایران براي اجراي اين طرح كه سالانه 1 ميليون و 500 هزار تن سيمان و كلينگر سيمان توليد مي كند حدود 45 ميليون يورو تسهيلات ارزي و 110 ميليارد تومان تسهيلات ريالي به تصويب رسيده است.


با راه اندازي شركت سيمان غرب آسيا براي 424 نفر اشتغال مستقيم ايجاد شده است.