آریابازار: شرکت سیمان غرب آسیا افتتاح شد

آریابازار: شرکت سیمان غرب آسیا افتتاح شد : عنوان 
1397/02/22 : تاریخ انتشار

 در مراسمی با حضور رئیس جمهور ، شرکت سیمان غرب آسیا با تسهیلات بانک صنعت و معدن افتتاح شد.

به گزارش آریا بازار- در مراسمی با حضور رئیس جمهور و وزیر صنعت ، معدن و تجارت کشورمان شرکت سیمان غرب آسیا در استان خراسان رضوی به بهره برداری رسید.
برای اجرای این طرح که سالانه 1 میلیون و 500 هزار تن سیمان و کلینگر سیمان تولید می کند حدود 45 میلیون یورو تسهیلات ارزی و 110 میلیارد تومان تسهیلات ریالی به تصویب رسیده است.
با راه اندازی شرکت سیمان غرب آسیا برای 424 نفر اشتغال مستقیم ایجاد شده است

در مراسمی با حضور رئیس جمهور ، شرکت سیمان غرب آسیا با تسهیلات بانک صنعت و معدن افتتاح شد.

به گزارش آریا بازار- در مراسمی با حضور رئیس جمهور و وزیر صنعت ، معدن و تجارت کشورمان شرکت سیمان غرب آسیا در استان خراسان رضوی به بهره برداری رسید.
برای اجرای این طرح که سالانه 1 میلیون و 500 هزار تن سیمان و کلینگر سیمان تولید می کند حدود 45 میلیون یورو تسهیلات ارزی و 110 میلیارد تومان تسهیلات ریالی به تصویب رسیده است.
با راه اندازی شرکت سیمان غرب آسیا برای 424 نفر اشتغال مستقیم ایجاد شده است - See more at: http://aryabazar.com/news/121231/%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%B3%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D8%B4%D8%AF#sthash.4ptKG25s.dpuf