خبر: بازدید سفیر ازبکستان از شرکت سیمان مازندران

خبر: بازدید سفیر ازبکستان از شرکت سیمان مازندران : عنوان 
1397/02/25 : تاریخ انتشار

در این جلسه آقای دکتر حسین پور ضمن خیر مقدم به مهمانان در خصوص تحولات صنعت سیمان و اشاره به اقدامات و افتخارات شرکت سیمان مازندران تاکید کرد  که با توجه به فرمایشات رهبری انتخاب شعار سال (حمایت از کالای ایرانی) باید جنبه های صادراتی را در نظر بگیریم .همچنین حضور سفیر ازبکستان و هیئت همراه را در کارخانه سیمان مازندران را پرخیروبرکت دانسته و این مهم فرصت صادراتی خوبی را برای ما به وجود خواهد آورد.

در ادامه  آقای مهندس احمدی فرماندار شهرستان نکا ضمن نیز خیرمقدم به مهمانان سفر آقای عبداله اف را یک ارمغان دانسته و بر لزوم همکاری با کشور ازبکستان نکاتی را مطرح نمود.

طی این بازدید آقای بهادر عبداله اف میزان صادرات صنایع سیمان را به دلیل اشباء بازار ۲۰ تا ۳۰ درصد ظرفیت عنوان و همچنین خاطر نشان کرد باتوجه به اینکه  ازبکستان یکی از کشورهای تولید کننده بزرگ سیمان در آسیای مرکزی می باشد  ظرفیت زیادی برای همکاری ازجمله در زمینه سیمان و کادر فنی وجود دارد چرا که نیروی متخصص فنی در ایران از ظرفیت بالایی برخوردار است

ایشان در پایان از حسن توجه واستقبال گرم مدیریت این مجموعه تقدیر کرد.