خبر: سیمان نهاوند پتانسیل دست یابی به جایگاه های رفیع در صنعت سیمان را دارد

خبر: سیمان نهاوند پتانسیل دست یابی به جایگاه های رفیع در صنعت سیمان را دارد : عنوان 
1397/02/25 : تاریخ انتشار

روابط عمومی شرکت سیمان نهاوند، مهندس فرونچی مدیریت عامل این شرکت در مراسم بزرگداشت روز کارگر با بیان مطلب فوق اظهار داشت: مقام معظم رهبری طی سال های اخیر همواره موضوعات مرتبط با اقتصاد مقاومتی و تولید ملی را جهت نامگذاری سال ها مد نظر داشته اند که همین امر اهمیتِ توجه بیش از پیش به این حوزه را مشخص می کند.

مهندس فرونچی توجه به مسائل کار و کارگر و همچنین اقتصاد مقاومتی را زیربنای تحقق منویات مقام معظم رهبری برشمرد و افزود: اگر می خواهیم اقتصاد مقاومتی و تولید ملی مدّ نظر رهبری را محقق کنیم باید تلاش و سعی مضاعفی در تمامی حوزه ها صورت گیرد.

وی با اشاره به اتفاقات اخیر به وجود آمده در خصوص برجام گفت: اگر هر کدام از ما در حوزه ی کاری خود درست عمل کنیم و رسالتی که بر عهده داریم را به نحو شایسته به انجام برسانیم، قطعنا می توانیم از چالش های پیش رو عبور کنیم همانگونه که به فضل خداوند طی ۴۰ سال گذشته به این مهم دست یافته ایم.

مدیرعامل شرکت سیمان نهاوند معیشت کارگران و امنیت شغلی آنان را به عنوان دو چالش جدی کشور ذکر کرد و افزود: متاسفانه در هر دو حوزه مشکلات و کمبودهایی وجود دارد که امیدواریم با تلاش هایی که انجام می گیرد بر این موارد نیز فائق شویم چرا که قانون کار فعلی یکی از افتخارات نظام بوده و پیش بینی های لحاظ شده در آن می تواند به بهبود وضع معیشت و نیز امنیت شغلی کارگران بینجامد.

مهندس فرونچی ضمن اشاره به وضعیت صنعت سیمان و برخی مشکلات موجود اظهار داشت: خوشحالم که علیرغم تمامی مشکلات در حوزه ی صنعت سیمان این نوید را به همکاران گرامی بدهم که با تلاش شبانه روزی تک تک شما، شرکت سیمان نهاوند امسال به سود دهی خواهد رسید.

وی افزود: این مهم تنها با تلاش، دلسوزی و پشتکار شما میسر شده است و انتظار دارم در سال پیش رو دست در دست هم ضمن مرتفع کردن مشکلات گذشته، سیمان نهاوند را به جایگاهی که لایق آن است برسانیم