خبر: همکاری کامل صنایع سیمان گیلان سبز با صنعت برق کشور در گذر از تابستان ۱۳۹۷

خبر: همکاری کامل صنایع سیمان گیلان سبز با صنعت برق کشور در گذر از تابستان ۱۳۹۷ : عنوان 
1397/02/25 : تاریخ انتشار

در راستای اقدامات و کمک های صورت گرفته خارج از منظر و توجه عمومی، سیمان گیلان سبز دیلمان به منظور تامین برق مازاد شبکه خانگی و تجاری ، کمک به صنعت برق کشور در تامین،انتقال و توزیع مناسب، کاهش بار و دیماند شبکه سراسری در بازه زمانی ۱۵ خرداد الی ۱۵ شهریور(اوج مصرف برق)،طی جلسات و توافقات بین مدیران دو مجموعه شرکت برق منطقه ای گیلان و سیمان گیلان سبز در خصوص همکاری کامل در این بازه زمانی توفق حاصل گردید. در جلسه مورخ ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۷ در محل معاونت برنامه ریزی برق منطقه ای گیلان شرایط کاری دو طرف شرح گردید و صنایع سیمان گیلان سبز دیلمان به عنوان یکی از پنج  صنعت بزرگ استان گیلان و با تجربه همکاری وسیع با سازمان توانیر، با برنامه ریزی بلند مدت خود قبل از شروع سال ۱۳۹۷ و جلسه داخلی با حضور مدیریت عامل و مدیران مجموعه تمامی تمرکز خود را به همکاری مستمر با صنعت برق کشور در بازه تابستان سال ۱۳۹۷ نهاده بود و در پایان رایزنی های بلند مدت، توافق بر همکاری کامل ۲۴ ساعته،تعطیلات و تعمیرات سالیانه در بازه زمانی تیر و مرداد و توقف در ساعات اوج بار روزانه و طرح ذخیره سازی در بازه زمانی خرداد و شهریور صورت پذیرفت