خبر: دریافت لوح و تندیس صنایع برتر همکار صنعت، توسط شرکت سیمان زرین رفسنجان

خبر: دریافت لوح و تندیس صنایع برتر همکار صنعت، توسط شرکت سیمان زرین رفسنجان : عنوان 
1397/02/29 : تاریخ انتشار

روابط عمومی شرکت سیمان زرین رفسنجان، این واحد تولیدی به لحاظ همراهی و مسئولیت پذیری در اجرای طرح های مدیریت پیک بار، موفق به دریافت لوح و تندیس تقدیر از شرکت توزیع نیروی برق شمال استان کرمان گردیده است.

شایان ذکر است که شرکت سیمان زرین رفسنجان دارای برنامه های مدون و کمیته های پیگیری تحت عنوان کمیته انرژی و  واحد  H.S.E.E می باشدکه همه راه ها و فعالیت های کاهش مصرف انرژی را بدون اینکه در راندمان تولید خللی ایجاد شود پیگیری می نماید.

روابط عمومی شرکت سیمان زرین رفسنجان ضمن عرض تبریک خدمت مدیرعامل این شرکت آقای مهندس درویش و همه کارکنان پرتلاش، آرزوی موفقیت روز افزون را از درگاه خداوند منان برای این مجموعه مسئلت می نماید