سازه نیوز: سیمانی که آب را می بلعد

سازه نیوز: سیمانی که آب را می بلعد : عنوان 
1397/03/01 : تاریخ انتشار

به گزارش سازه نیوز، شرکت Tramac نوعی سیمان متخلخل به نام Topmix Permeableتولید کرده که آب باران را به داخل خود جذب می کند. این نوع سیمان می تواند تا 880 گالن آب را در خود جذب کند و از ایجاد سیلاب در مسیرها جلوگیری کند.