خبر: نصب تجهیزات واحد تولید سیمان در بلوچستان پاکستان به اتمام رسید

خبر: نصب تجهیزات واحد تولید سیمان در بلوچستان پاکستان به اتمام رسید : عنوان 
1397/03/05 : تاریخ انتشار

در این واحد تولیدی سیمان یکی از بزرگترین آسیاب های عمودی سیمان، سیلوهای سیمان و واحد بارگیری و بسته بندی به صورت آزمایشی وارد مدار تولید شده اند.

سیمان تولیدی این کارخانه در این مرحله نیز به مشتریان عرضه خواهد شد و در همین مدت تولید تجاری نیز آغاز خواهد شد. بر اساس گزارش این شرکت تجهیزات بخش آسیاب، انتقال سیمان و ذخیره سازی مواد خام با موفقیت نصب و راه اندازی شده است.

شرکت لوشه که تامین آسیاب این پروژه را بر عهده داشته  اعلام کرده است که ظرفیت این آسیاب مواد خام با ۱۰۵۰ تن در ساعت ظرفیت، بزرگترین آسیاب در جهان به شمار می آید.