خبرنگاران جوان: محصولی که می‌تواند جایگزین سیمان شود

خبرنگاران جوان: محصولی که می‌تواند جایگزین سیمان شود : عنوان 
1397/03/19 : تاریخ انتشار

به گزارش گروه فیلم و صوت باشگاه خبرنگاران جوان؛ محققان نوعی فوم تولید کرده‌اند که ظرف مدت کوتاهی به اندازه سیمان سفت می‌شود. این محصول از دو ماده جدا در یک بسته تشکیل شده است که ترکیب آنها منجر به تولید این فوم می‌شود.
فوم جدید پس از استفاده به سرعت گسترش می‌یابد و محکم می‌شود و به خاک نیز نفوذ نخواهد کرد