خبر: اقدام محیط زیستی شرکت سیمان مازندران در راستای حذف کیسه های پلاستیکی

خبر: اقدام محیط زیستی شرکت سیمان مازندران در راستای حذف کیسه های پلاستیکی : عنوان 
1397/03/19 : تاریخ انتشار

در آستانه روز جهانی محیط زیست و همچنین در راستای تحقق شعار (نه به کیسه های پلاستیکی،حذف آلودگی پلاستیک) شرکت سیمان مازندران با تهیه کیسه های پارچه ای مخصوص حمل و نگهداری کفش،روز جمعه ۱۱ خرداد ماه ۹۷ کیسه های پارچه ای را بین نمازگزاران در مصلی نماز جمعه شهرستان نکا توزیع نمود