رادیوسهام: پنج واحد جدید صنعت سیمان وارد مدار تولید شد

رادیوسهام: پنج واحد جدید صنعت سیمان وارد مدار تولید شد : عنوان 
1397/03/19 : تاریخ انتشار

مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان (سیدکو) گفت: پنج واحد جدید صنعت سیمان با ظرفیت تولید پنج میلیون تن طی سال گذشته وارد مدار تولید شده است. مرتضی داداش روز شنبه در آئین افتتاح خط تولید آزمایشی سیمان سفید کرمان افزود: میزان تولید سیمان در ابتدای سال ۹۶ کمتر از ۸۲ میلیون تن بوده که به ۸۷ میلیون تن افزایش یافته است.
وی بیان کرد: ۵۰ هزار نفر به صورت مستقیم و ۱۵۰ هزار نفر به صورت غیرمستقیم در مجموعه صنایع سیمان در کشور مشغول به فعالیت هستند و در این مجموعه تاکید بر این است که حتی یک نفر نیز بیکار نشود.
داداش یادآور شد: مجموعه سود صنعت در سال ۹۴ حدود هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان بوده و در سال ۹۵ به ۱۶۰ میلیارد تومان رسیده است.
وی تاکید کرد: سیمان سفید کرمان بهترین سیمان سفید با ضریب سفیدی بالای ۹۲ درصد و از لحاظ استحکام نیز مستحکم ترین سیمان سفید کشور خواهد بود.
مدیرعامل گروه توسعه ملی نیز در این آئین گفت: گروه توسعه ملی به منظور خروج از بنگاه داری در سال گذشته هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان به بخش خصوصی واگذار کرده است.
خداداد غریب پور افزود: بخش خصوصی به آرامی در حال ورود به بنگاه داری است. وی اظهار داشت: راه اندازی خط تولید سیمان سفید در کرمان با دانش فنی و ایجاد ارزش افزوده بسیار بالا اقدامی دانش بنیان است.