بورس پرس: پیشنهاد افزایش سرمایه ۳۳ درصدی شرکت سیمانی

بورس پرس: پیشنهاد افزایش سرمایه ۳۳ درصدی شرکت سیمانی : عنوان 
1397/03/19 : تاریخ انتشار

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس،شرکت فرابورسی سیمان غرب آسیا برنامه افزایش سرمایه 33 درصدی را اعلام کرد.

براین اساس،"سجام" در نظر دارد سرمایه فعلی را از 154 به 205 میلیارد تومان برساند.تامین مالی این شرکت سیمانی درصورت موافقت سازمان بورس از محل مطالبات سهامداران و آورده نقدی جهت اصلاح ساختار مالی اعمال می شود.

بنابراین گزارش،شرکت آرین گستر تابان سبز با 50.9 درصد و بانک ایران زمین با 9.5 درصد سهم در ترکیب سهامداری این شرکت حضور دارند