میزان: ورود مدعی العموم به تعیین تکلیف کارخانه تولید سیمان پلدختر

میزان: ورود مدعی العموم به تعیین تکلیف کارخانه تولید سیمان پلدختر : عنوان 
1397/03/27 : تاریخ انتشار

سعید رازانی دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان لرستان در گفت‌وگو با خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان از اعاده صد هکتار از اراضی ملی به بیت المال در سال جاری خبر داد.

وی در این رابطه اظهار کرد: در راستای صیانت از حقوق عامه و حفظ سرمایه‌های ملی، صد هکتار از اراضی ملی شهرستان پلدختر که در جهت احداث کارخانه تولید سیمان در قالب قرار داد اجاره واگذار شده بود به دولت اعاده گردید.

این مقام قضایی علت این ورود را عدم اقدام مناسب مجری طرح عنوان کرد و گفت: بعلت این که بعد از سپری شدن ده سال اقدام موثری جهت اجرای طرح صورت نگرفته بود قرارداد مذکور فسخ و صد هکتار زمین به دولت اعاده شد.

رازانی بیان کرد: بدیهی است دستگاه قضایی همچون گذشته از کلیه سرمایه گذاران و تولید کنندگان حمایت می‌کند لیکن در قبال کسانی که هکتارها  زمین را جهت اجرای طرحی تصرف کرده اما اقدام قابل قبولی نداشته باشند موازین قانونی را بعمل خواهد آورد تا بدین‌وسیله زمینه برای تولیدکنندگان و کارآفرینان آتی فراهم شود.