خبر: اقدام شرکت سیمان گیلان سبز در راستای کمک به خانوار های کم برخوردار منطقه دیلمان

خبر: اقدام شرکت سیمان گیلان سبز در راستای کمک به خانوار های کم برخوردار منطقه دیلمان : عنوان 
1397/03/27 : تاریخ انتشار

روابط عمومی شرکت سیمان گیلان سبز، در بیست و ششمین روز از  ماه رمضان سال ۱۳۹۷، بنیاد نیکوکاری مستضعفان با معرفی و همکاری کمیته امام خمینی (ره) به یاری نیازمندان و ایتام منطقه دیلمان شهرستان سیاهکل شتافت و تعداد ۳۰ خانوار محروم از طریق صنایع سیمان گیلان سبز که نهادی از مجموعه بنیاد مستضعفان جمهوری اسلامی ایران عزیزمان می باشد، از کمک های نقدی و غیر نقدی بهره مند گردیدند.