خبر: برگزاری جلسه محیط زیست در شرکت سیمان گیلان سبز

خبر: برگزاری جلسه محیط زیست در شرکت سیمان گیلان سبز : عنوان 
1397/03/27 : تاریخ انتشار

روابط عمومی شرکت سیمان گیلان سبز، آقای دکتر مقدم مدیر عامل مجموعه در این نشست نسبت به تعهدات کارخانه و همکارهای زیست محیطی مواردی را مطرح و مقرر گردید که هر ماه یک گروه محیط زیستی از مجموعه کارخانه نسبت به جمع آوری زباله های منطقه و جاده های دسترسی،مناطق توریستی، تا  سیاهکل به صورت نفرات اصلی خدمات به تعداد ۵ نفر و مابقی نفرات داوطلب در هر سطح شغلی اقدام نماید.

مهندس جواهر دشتی در ادامه ابتدا از اقدامات اقتصادی و تاثیر مثبت کارخانه نسبت به منطقه قدردانی نموده و ضمن اشاره به تعهدات و فرآیندهای انجام شده نسبت به جامعه و اقدامات محیط زیست سیاهکل افزود: تفکیک زباله از مبدا ۴۰ درصد حجم زباله را کاهش خواهد داد و قانون گذار تکلیف تمامی نهاد ها و وزارت خانه ها را نسبت به محیط زیست مشخص نموده است.

همچنین در این نشست رییس محیط زیست شهرستان سیاهکل در ارتباط با اعلام منطقه شکار ممنوع در کل منطقه گفت: منطقه دیلمان درفک بهترین منطقه زیستگاه حیوانات بوده و نسبت تراکم حیوانات چهارپا و پرندگان بسیار رضایت بخش می باشد و در صورت مشاهده شکارچیان و تفنگ حتی با مجوز نیز گزارش را به سازمان محیط زیست اعلام نمایید.وی در ادامه نسبت به تعهد کارخانه به تعویض فیلتر ها و مدیریت فاضلاب انسانی سوالاتی را مطرح کرد که مدیر عامل شرکت سیمان گیلان سبز در جواب نسبت به تعهد کامل اخلاقی نسبت به انجام توافقات دوطرفه اعلام نمود که مبلغی بالای یک میلیارد تومان جهت تامین کیسه ها و فیلتراسیون در هفته گذشته و خرید تجهیزات پرداخت گردیده است.