جام نیوز: هویج و چغندر قند سیمان را تقویت می کنند

جام نیوز: هویج و چغندر قند سیمان را تقویت می کنند : عنوان 
1397/03/28 : تاریخ انتشار

به گزارش سرویس گوناگون جام نیـوز،  محققان دانشگاه لنکستر انگلیس با اضافه کردن نانو پلاکت های ریشه سبزیجات سیمان را تقویت کرده اند.این تحقیق به رهبری پروفسور محمد صافی انجام شد. به گفته او این پلاکت های سلولزی(که با همکاری شرکت اسکاتلندی CelluComp تولید شده اند) در حقیقت ورقه های نانویی هستند که از ریشه هویج و چغندر قند ساخته شده اند.

 

این بخش سبزیجات در صنعت مواد غذایی دور ریز به حساب می آیند. هنگامیکه ریشه این سبزیجات به ترکیب سیمان اضافه می شود، پلاکت ها مقدار هیدرات سیلیکات کلسیم را می افزایند. این ماده محصول اصلی هیدراسیون سیمان «پورتلند» است و در اصل عامل تقویت سیمان به حساب می آید.در آزمایشگاه، افزودن پلاکت ها سبب شد سیمان به شدت قدرتمندتر شود، به طوریکه  برای دستیابی به میزان معینی استحکام، به ۴۰ کیلوگرم سیمان پورتلند کمتری نیاز بود.

 

این بدان معناست که سیمان کمتری برای ساخت یک سازه نیاز است. چنین روندی به حفظ محیط زیست کمک می کند زیرا تولید سیمان یکی از منابع اصلی ایجاد گاز دی اکسید کربن است.علاوه برتمام این مواردافزایش پلاکت ها،تراکم میکروساختارسیمان را نیزمی افزاید ودرنتیجه مقاومت سازه در برابر خوردگی بیشتر می شود