خبر: گواهینامه تائید صلاحیت آزمایشگاه های کنترل کیفیت و کالیبراسیون شرکت سیمان ممتازان تمدید شد

خبر: گواهینامه تائید صلاحیت آزمایشگاه های کنترل کیفیت و کالیبراسیون شرکت سیمان ممتازان تمدید شد : عنوان 
1397/03/29 : تاریخ انتشار

روابط عمومی شرکت سیمان ممتازان کرمان، این شرکت برای هفتمین سال متوالی موفق به تمدید گواهینامه ۱۷۰۲۵ در آزمایشگاه فیزیک و شیمی وابزار دقیق (کالیبراسیون )گردید. این واحد تولیدی همچنین دارنده گواهینامه های (IMS  ( ISO 14001، OHSAS 18001و ISO 9001  و دارنده گواهینامه CE(مجوز ورود کالا به اروپا ) می باشد