خبر: بازدید مدیر عامل هلدینگ سیمان فارس و خوزستان از شرکت سیمان آبیک و شرکت های تابعه

خبر: بازدید مدیر عامل هلدینگ سیمان فارس و خوزستان از شرکت سیمان آبیک و شرکت های تابعه : عنوان 
1397/04/05 : تاریخ انتشار

آقای مهندس صفاکیش مدیرعامل هلدینگ سیمان فارس و خوزستان به همراه آقای مهندس متشرع معاون امورشرکتها روز سه شنبه مورخ ۲۹خردادماه ۱۳۹۷ باحضور در مجتمع سیمان آبیک از کارخانه سیمان ، مرکز تحقیق وتوسعه ، پاکت سازی ، ماشین سازی البرز وتهران بتن بازدید بعمل آوردند

به نقل از روابط عمومی شرکت سیمان آبیک، مدیرعامل هلدینگ سیمان فارس و خوزستان طی جلسه ای ۴ ساعته با مدیران ارشد این کارخانه به گفتگو پرداخته وهر یک از مدیران به بیان مسائل حوزه مسئولیت خود پرداختند.

برنامه ریزی وتلاش و همدلی برای رفع موانع، هم افزایی ، بهره گیری از توان واحدهای تابعه، استفاده از توان بالقوه بالای کارخانه سیمان آبیک و تعاملات سازنده که زمینه ساز تحقق اهداف هلدینگ خواهد بود  همگی از مواردی بودند که در این جلسه مورد تاکید قرار گرفت.

همچنین در این جلسه و حین بازدید از کارخانه سیمان وشرکت های تابعه مسایل ومشکلات آنها مطرح و رهنمودهایی برای رفع آنها ارایه گردید.