خبر: برگزاری سمینار فنی هلدینگ غدیر به میزبانی شرکت سیمان شرق

خبر: برگزاری سمینار فنی هلدینگ غدیر به میزبانی شرکت سیمان شرق : عنوان 
1397/04/06 : تاریخ انتشار

سمینار فنی ۲روزه هلدینگ سیمان غدیر به میزبانی شرکت سیمان شرق در تاریخ دوم و سوم تیرماه ۹۷ ، با حضور مدیریت فنی هلدینگ غدیر آقای مهندس کتیبه و مدیران ارشد و کارشناسان شرکت سیمان شرق، سیمان کردستان، سیمان سپاهان، سیمان دشتستان و شرکت مهندسی و تحقیقات غدیر مهر ایرانیان برگزار گردید. در این سمینار به ارائه مباحث و مقالات در زمینه های برق، مکانیک، تولید، انرژی و تبادل نظرات فنی این گروه سیمانی در شرکت سیمان شرق پرداخته شد