خبر: دیدار صمیمانه فرماندار و نماینده رفسنجان با مدیر عامل شرکت سیمان زرین در حاشیه نمایشگاه بین المللی معدن وماشین آلات وابسته

خبر: دیدار صمیمانه فرماندار و نماینده رفسنجان با مدیر عامل شرکت سیمان زرین در حاشیه نمایشگاه بین المللی معدن وماشین آلات وابسته : عنوان 
1397/04/06 : تاریخ انتشار

روابط عمومی شرکت سیمان زرین رفسنجان، در این دیدار دوستانه، آقای مهندس درویش، مدیر عامل این شرکت کمال تشکر و قدردانی را از همکاریهای فرمانداری رفسنجان با شرکت سیمان زرین رفسنجان بعمل آورد و مقرر گردید مجدداً دیداری در محل کارخانه بصورت بازدید از خط تولید سیمان که اخیراً بعنوان واحد نمونه استاندارد انتخاب گردیده است صورت پذیرد.

همچنین آقای مهندس احمد انارکی محمدی نماینده مردم  رفسنجان و انار در مجلس شورای اسلامی که به اتفاق فرماندار در این بازدید حضور داشت، قول مساعد داد تا موانع پیش روی تولید سیمان زرین رفسنجان را در صورت لزوم پیگیری نماید.