بورس پرس: در مجمع فوق العاده سیمان قاین با افزایش سرمایه ۳۷۰ درصدی از دو محل موافقت شد

بورس پرس: در مجمع فوق العاده سیمان قاین با افزایش سرمایه ۳۷۰ درصدی از دو محل موافقت شد : عنوان 
1397/04/19 : تاریخ انتشار

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، درحالی 60 روز از دریافت مجوز افزایش سرمایه 464 درصدی سیمان قاین (28 فروردین سال جاری) برای برگزاری مجمع فوق العاده و تصویب سهامداران گذشته که سازمان بورس مجددا در تاریخ برگزاری مجمع فوق العاده مهلت استفاده از این مجوز را تمدید کرد.

براین اساس،در این مجمع با تصویب افزایش سرمایه 370 درصدی از 5.3 به 25 میلیارد تومان موافقت شد.4.6 میلیارد تومان معادل 24 درصد از تامین مالی "سقاین" از محل سود انباشته و 15 میلیارد تومان معادل 76 درصد از محل مطالبات سهامداران و آورده نقدی است که برای اصلاح ساختار مالی اعمال می شود.

بنابراین گزارش،سرمایه گذاری سیمان تامین با 53.2 درصد و سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان با 38.5 درصد سهم در ترکیب سهامداری این شرکت بورسی حضور دارند.