خبر: مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام شرکت سیمان قاین برگزار شد

خبر: مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام شرکت سیمان قاین برگزار شد : عنوان 
1397/04/24 : تاریخ انتشار

روابط عمومی شرکت سیمان قاین، مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹شرکت سیمان قاین بر اساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ ۱۳۹۷/۰۴/۰۷ در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده راُس ساعت ۱۵:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۴/۱۷ در تهران سالن آمفی تئاتر شرکت بین المللی بازرسی کالای تجاری باحضور سهامداران برگزار گردید.

لذا با توجه به دستور جلسه و براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسه مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای سعید حیدری  به‌عنوان رئیس مجمع .

آقای رضا اسماعیلی  به‌عنوان ناظرمجمع .

آقای  بیژن جواهری  به‌عنوان ناظرمجمع .

آقای  سید محمد میر دهقان  به‌عنوان منشی مجمع

آقای حمید رضا هوشیاری به عنوان مدیر عامل شرکت سیمان