رادیوسهام: وام‌های ارزی سشرق ریالی شد

رادیوسهام: وام‌های ارزی سشرق ریالی شد : عنوان 
1397/04/24 : تاریخ انتشار

وام‌های ارزی سیمان شرق با پرداخت ۸ قسط معوق تسهیلات دریافتی از محل صندوق ذخیره ارزی ریالی شد.

به گزارش رادیوسهام ، سیمان شرق با انتشار اطلاعیه‌ای اعلام کرد این شرکت با پرداخت ۸ قسط معوق تسهیلات دریافتی از محل صندوق ذخیره ارزی به مبغ ۸٫۴ میلیون یورو و معادل ریالی ۲۴٫۸ میلیارد تومان جهت استفاده از مزایای ماده ۲۰ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور موفق به تبدیل ۱۳ قسط سررسید نشده ارزی به مبلغ ۱۳٫۶ میلیون یورو به تسهیلات ریالی با نرخ ۱۵ درصد و معادل ریالی ۵۱٫۵ میلیارد تومان شد.

با توجه به توضیحات فوق آثار ریالی ناشی از استفاده از مزایای ماده ۲۰ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور به منظور تبدیل تسهیلات ارزی به ریالی مبلغ ۱۴٫۶ میلیارد تومان، در آمد سال مالی جاری است.