رتبه آنلاین: سیمان هگمتان در اوج بهره‌وری

رتبه آنلاین: سیمان هگمتان در اوج بهره‌وری : عنوان 
1397/04/26 : تاریخ انتشار

سیمان هگمتان با ادامه‌دار بودن بهره‌وری سرمایه خود برای نخستین بار در بین شرکت‌های سیمانی آمار رشد بهره‌وری را تا مرز شاخص ۵۰۰درصد را به ثبت رساند.
به گزارش رتبه آنلاین، داوران هشتمین جشنواره ملی بهره‌وری پس از ارزیابی عملکرد کارخانه‌های فعال در حوزه پتروشیمی و محاسبه «بهره‌وری هزینه نیروی کار» و «بهره‌وری سرمایه» آن‌ها و مقایسه این آمار با اهداف برنامه پنجم توسعه و میانگین کل صنعت سیمان کشور، کارنامه بهره‌وری کارخانه‌های این حوزه را منتشر کردند.

بهره‌وری هزینه نیروی کار

بر پایه این گزارش، داوران مبنای ابتدایی این ارزیابی را سال ۸۷و عدد آن را برابر ۱۰۰ تعیین کردند و مابقی سال‌ها تا سال نهایی این ارزیابی یعنی سال ۹۴، میزان بهره‌وری هزینه نیروی کار موردبررسی قرارگرفته است.

در این گزارش بر عملکرد شرکت «سیمان هگمتان» و آمارهای بهره‌وری تمرکز کرده تا نسبت شاخص‌های بهره‌وری این شرکت با اهداف برنامه پنجم توسعه و میانگین کل صنعت سیمان به دست آید.

نگاه ابتدایی به عملکرد این شرکت گویای آن است که در سال های ابتدایی این جدول، وضعیت بهره‌وری هزینه نیروی کار برابر با ۱۴۴درصد و در سال ۸۹ به ۱۵۶درصد را به ثبت رساند و توانست آغازی مناسب را در کارنامه بهره‌وری از خود برجای گذاشت.

بر اساس این گزارش، شروع اوج‌گیری بهره‌وری این شرکت ازهمان ابتدای بررسی‌ها آغاز شده و میانگین بالاتری را به نسبت میانگین مجموع این صنعت و اهداف برنامه پنجم توسعه در پیش گرفته است؛ در سال ۹۰ این شرکت توانست ۱۴۰ درصد بوده و توانسته در سال ۹۱ آمار ۱۳۴درصدی را بدست آورد.

با بررسی آمار سیمان هگمتان در سال۹۲، بهره‌وری هزینه نیروی کار به شاخص ۱۶۳درصدی رسید و در سال بعد یعنی سال ۹۳ نیز این شرکت آمار با ثبت رکورد ۱۳۱درصدی به استقبال آخرین سال این کارنامه رفت.

در آخرین سال بررسی این کارنامه که سال ۹۴ در آن مورد بررسی قرار گرفته شاخص به ۹۲درصد تنزل یافته که با توجه به وضعیت کل صنعت سیمان این کاهش دستمزد امری طبیعی بود.

بهره‌وری سرمایه

در بررسی بهره‌وری سرمایه شرکت سیمان هگمتان، وضعیت همچون دیگر شرکت‌های سیمانی نبوده زیرا بهره‌وری دستمزد و بهره‌وری سرمایه همگام با یکدیگر توانستند کارنامه بهره‌وری سیمان هگمتان را سنگین کنند.

بر اساس این گزارش، در سال ابتدایی بررسی آمار بهره‌وری سرمایه برابر با شاخص ۱۲۸درصدی بوده و بررسی دومین سال، یعنی سال ۸۹ حاکی از آن است که شاخص‌ها به ۱۹۳درصدی رسیده که نسبت به سال گذشته با رشد قابل قبولی همراه شده است.

همچنین عملکرد سیمان هگمتان در سال ۹۰ نشانگر آماری ۱۸۹درصدی بوده و نسبت سال گذشته با اندکی کاهش همراه شده بود.

طی سال‌های ۹۱ و ۹۲ نیز این شرکت توانست به ترتیب آمار ۲۱۷درصدی و ۲۶۲درصدی را به ثبت برساند که این رشد آمار برای سال‌های آتی نیز ادامه دار بود.

برپایه این گزارش، رشد بهره‌وری سرمایه شرکت سیمان هگمتان در سال ۹۳ نیز در اوج خود به سر برده و با ثبت آمار ۳۰۶درصدی باردیگر آماری بهتر را از خود برجای گذاشت.

در پایان باید اشاره داشت که سیمان هگمتان در سال۹۴ و آخرین سال بررسی کارنامه خود آمار ۴۹۹درصدی را به ثبت رساند