خبر: برنامه شرکت سیمان کرمان به منظور تسریع و تسهیل در امور شبکه حمل و نقل محصولات

خبر: برنامه شرکت سیمان کرمان به منظور تسریع و تسهیل در امور شبکه حمل و نقل محصولات : عنوان 
1397/04/27 : تاریخ انتشار

به نقل از روابط عمومی سیمان کرمان، نشست مدیرعامل سیمان کرمان با مدیران پایانه های حمل وشبکه حمل ونقل محصولات این کارخانه برگزار شد.

در این نشست طرفین به طرح خواسته ها، موانع پیش رو وراه کارهای رفع این چالش‌ها پرداختند. نظر به اینکه سیمان کرمان بعنوان یکی از تامین کنندگان اصلی سیمان در بزرگترین استان کشور میباشد و همواره حمایت از حقوق مصرف کننده یک اصل مهم مورد توجه بوده است، ازاین رو توجه به این موضوع در صدر اهداف و تصمیمات مدیریت عالی این شرکت قرار گرفته است.