صداوسیما: تشکیل پرونده علیه شرکت سیمان پیوند گلستان

صداوسیما: تشکیل پرونده علیه شرکت سیمان پیوند گلستان : عنوان 
1397/05/03 : تاریخ انتشار

ابوطالب قزلسفلو مدیر کل منابع طبیعی گلستان گفت: بررسی های انجام شده حکایت از آن دارد که بر اثر ایجاد انفجار توسط عوامل کارخانه سیمان برای برداشت سنگ از کوه مجاور این کارخانه ، آتش سوزی در جنگل مجاور آن رخ داد که پس از آن این پرونده تشکیل شد .
وی گفت: بر اثر این آتش سوزی هشت  هکتار از عرصه های جنگلی درختان پهن برگ و علفی طعمه حریق شدند .

قزلسفلو همچنین از وقوع ۲۹ فقره آتش سوزی در عرصه های منابع طبیعی شهرستان گالیکش از ابتدای امسال خبر داد و افزود: بیش از 12 هکتار از منابع ملی در این آتش سوزی ها از بین رفت .

 آتش سوزی در نیلکوه گالیکش هفته گذشته رخ داد