شعارسال: تشکیل پرونده علیه شرکت سیمان پیوند گلستان

شعارسال: تشکیل پرونده علیه شرکت سیمان پیوند گلستان : عنوان 
1397/05/06 : تاریخ انتشار

ابوطالب قزلسفلو مدیر کل منابع طبیعی گلستان گفت: بررسی های انجام شده حکایت از آن دارد که بر اثر ایجاد انفجار توسط عوامل کارخانه سیمان برای برداشت سنگ از کوه مجاور این کارخانه ، آتش سوزی در جنگل مجاور آن رخ داد که پس از آن این پرونده تشکیل شد . وی گفت: بر اثر این آتش سوزی هشت هکتار از عرصه های جنگلی درختان پهن برگ و علفی طعمه حریق شدند . قزلسفلو همچنین از وقوع ۲۹ فقره آتش سوزی در عرصه های منابع طبیعی شهرستان گالیکش از ابتدای امسال خبر داد و افزود: بیش از 12 هکتار از منابع ملی در این آتش سوزی ها از بین رفت . آتش سوزی در نیلکوه گالیکش هفته گذشته رخ داد .