خبر: اقدام موثر واحد HSE شرکت سیمان زرین رفسنجان در راستای صرفه جویی در مصرف آب

خبر: اقدام موثر واحد HSE شرکت سیمان زرین رفسنجان در راستای صرفه جویی در مصرف آب : عنوان 
1397/05/14 : تاریخ انتشار

به نقل از روابط عمومی شرکت سیمان زرین رفسنجان، مدیر HSE  این شرکت در اقدامی عملی، حذف چمن این گیاه پر مصرف آب را از فضای سبز کارخانه سیمان زرین رفسنجان کلید زد و برای جایگزینی آن و آراستگی محیط، اقدام به عملیات خشکه چینی کرد.

حسن شفیعی مدیر HSE شرکت سیمان زرین در ارتباط با علت حذف چمن اظهار داشت: برای نگهداری یک مترمربع چمن ۱۸۰۰ لیتر آب مورد نیاز است درصورتیکه این آب می تواند برای کاشت و نگهداری دهها درخت و درختچه سازگار با آب و هوای کویری استفاده شود و برای محیط زیست فایده صدچندان خواهد داشت.طرح آزمایشی عملیات خشکه چینی پیش تر برای جلوگیری از هدر رفت آب و همچنین آراستگی محیط توسط آقای شفیعی در کارخانه های سیمان کرمان و سیمان ممتازان انجام شده بود که مراحل تکمیلی آن در سیمان زرین صورت گرفته است. این عمل عبارتست از چیدن سنگ و خاک های رنگی بصورت اشکال مختلف، بجای چمن که نیاز به آب و نگهداری داشته و در تصفیه هوا نقشی ندارد.

حسن شفیعی مدیر HSE شرکت سیمان زرین افزود: گزارش طرح خشکه چینی ( آراستگی محیط کارخانه) در سال ۱۳۹۳-۱۳۹۲ در نمایشگاه محیط زیست تهران به اطلاع رئیس وقت محیط زیست کشور خانم دکتر ابتکار رسیده بود که قول حمایت این طرح و گسترش آن به سایر واحد های صنعتی و شهرداری ها داده شده بود که متاسفانه بعد از پایان نمایشگاه به فراموشی سپرده شد.

حال که بحران آب برای همه شهرها مخصوصاً شهرهای کویری جدی است نگهداری چمن و آبیاری بصورت غرقابی هیچ توجیهی ندارد، پیشنهاد می شود همه کارخانجات برای زیبا سازی محیط اطراف کارخانه با حذف چمن، ترکیبی از خشکه چینی و درختان کم مصرف و سازگار با شرایط اقلیمی بهره گیری نمایند.

همچنین امکان بازدید سایر مدیران و علاقه مندان از طرح اجرائی کارخانه سیمان زرین رفسنجان فراهم است