خبر: کسب تندیس مسئولیت اجتماعی توسط شرکت سیمان مازندران

خبر: کسب تندیس مسئولیت اجتماعی توسط شرکت سیمان مازندران : عنوان 
1397/05/15 : تاریخ انتشار

روابط عمومی شرکت سیمان مازندران، دومین دوره جایزه مسؤلیت های اجتماعی بعنوان معتبرترین نشان وتندیس کارکردهای اجتماعی صنایع، شرکت‌ها وبنگاه های اقتصادی کشور محسوب می‌شود که علاوه بر جایگاه ویژه داخلی، مورد حمایت نهاد ریاست جمهوری، وزارت خانه ها وسازمانهای دولتی و از طرفی مورد تایید ومطابق استاندارد اتحادیه اروپا میباشد.

نقش مسئولیت اجتماعی دربنگاه های اقتصادی هموار ازجمله مهم ترین مسائل مهم بوده است که متاسفانه درایران این موضوع طی سالهای گذشته به طور کامل فراموش شده بود.

به جرات می توان به این نکته مهم اشاره کرد که درجهان امروز برای دست یابی به رضایت و وفاداری مشتریان نسبت به یک بنگاه اقتصادی باید رعایت اصول اخلاقی توام با حفظ مسئولیت اجتماعی باشد که با وقوع چنین اتفاقی یک بنگاه اقتصادی می تواند به توسعه بازار امیدوار باشد.

پس ازبرگزاری نخستین دوره جایزه ملی مسئولیت اجتماعی بنگاه های اقتصادی دراردیبهشت ماه سال ۱۳۹۶، در دوم مرداد ماه سال جاری در مرکز همایش های بین المللی صدا وسیما شاهد برگزاری دومین دوره این رویداد توسط دبیرخانه دائمی جایزه مسئولیت اجتماعی شرکتی توسط شرکت همراه مدیریت آرمانی ( هم آ) و شرکت هم آورد بودیم.

از نکات برجسته دومین دوره جایزه ملی مسئولیت اجتماعی بنگاه های اقتصادی ایران حضور دکتر مارتین نئوریتر(نماینده شبکه مسئولیت اجتماعی اتحادیه اروپا) و دکتر پارکس(نماینده یونیسف درایران) در این همایش مهم بود.

حضور سفیران و نمایندگان کشورهای مختلف اروپایی و آسیایی، عباس آخوندی وزیر راه وشهرسازی، نمایندگان مجلس شورای اسلامی؛ امیر خجسته،علیرضا محجوب و پروانه مافی اهمیت این رویداد را دو چندان نمود.