خبر: میلیون دلار صادرات زنجیره سیمان ثبت شد

خبر: میلیون دلار صادرات زنجیره سیمان ثبت شد : عنوان 
1397/05/15 : تاریخ انتشار

آمار عملکرد سه ماهه صادرات زنجیره سیمان نشان می دهد ایران در این مدت چهار میلیون و 407 هزار و 695 تن محموله های صادراتی این بخش را به ارزش افزون بر 159.3 میلیون دلار روانه بازارهای جهانی کرد.