خبر: برگزاری دوره آموزشی «پولشویی و راه های مبارزه با آن» در شرکت سیمان فارس

خبر: برگزاری دوره آموزشی «پولشویی و راه های مبارزه با آن» در شرکت سیمان فارس : عنوان 
1397/05/17 : تاریخ انتشار

در راستای شفاف سازی فعالیت های اقتصادی شرکتهای سیمانی تابعه شستا و هلدینگ سیمان فارس و خوزستان دوره آموزشی” پولشویی و راه های مبارزه با آن” به میزبانی شرکت سیمان فارس با هماهنگی شرکت سیمان نی ریز و با حضور مدیران و کارشناسان شرکتهای سیمان فارس ، فارس نو، نی ریز و گچ ماشینی فارس در سالن اندیشه شرکت سیمان فارس برگزار گردید.

این دوره توسط استاد دکتر روح الله نجفی مدرس برجسته دانشگاه و مؤلف کتاب ” مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم” و عضو کمیسیون مبارزه با پولشویی وزارت اقتصاد و دارایی و بورس اوراق بهادار که تجربه بیش از ۱۶۰ دوره آموزشی در زمینه پولشویی را دارد، در تاریخ ۱۴ مرداد ۹۷ برگزار گردید.

در این دوره که مدیران و کارشناسان فروش، بازرگانی، حسابرسی، مالی و مسئولین مبارزه با پولشویی شرکتهای مذکور حضور داشتند،جدید ترین روش های پولشویی و راه کارهای مبارزه با آن و قوانین مربوطه، تدریس و مدرس دوره ضمن بازخوانی مطالعات موردی پیرامون پرونده های فسادهای اقتصادی چند سال اخیر کشور بصورت علمی و عملی حاضرین در جلسه را با مفاهیم مربوطه آشنا ساخت.