خبر: کسب لوح رعایت حقوق مصرف کنندگان توسط شرکت سیمان زرین رفسنجان

خبر: کسب لوح رعایت حقوق مصرف کنندگان توسط شرکت سیمان زرین رفسنجان : عنوان 
1397/05/20 : تاریخ انتشار

به نقل از روابط عمومی شرکت سیمان زرین رفسنجان، روز پنج شنبه مورخ ۱۳۹۷/۵/۱۴ در همایشی که به این منظور در سالن ذغال سنگ کرمان برگزار گردید، شرکت سیمان زرین رفسنجان توانست برای سومین سال متوالی لوح رعایت حقوق مصرف کنندگان را دریافت کند.آقای مهندس درویش مدیرعامل شرکت سیمان زرین رفسنجان موفقیت های بدست آمده در این شرکت طی چند سال گذشته از جمله واحد نمونه استاندارد، واحد نمونه صنعتی، کارافرین برتر، واحد فرهنگی نمونه و … را نشان از عزم راسخ صاحبان سهام، هیئت مدیره و کارکنان شرکت در راستای تحولی دانست که جزو اهداف سازمانی میباشد و امروزه کیفیت در سرلوحه اهداف سازمان قرار  دارد