مهر: امروز آخرین مهلت اصلاح قیمت سیمان در کارخانه های استان است

مهر: امروز آخرین مهلت اصلاح قیمت سیمان در کارخانه های استان است : عنوان 
1397/05/23 : تاریخ انتشار

به گزارش خبرنگار مهر، امیر جانی پور بعدازظهر دوشنبه در نشست شورای پیشگیری از وقوع جرم استان افزود: چنانچه تا پیان امروز این قیمتها اصلاح نشود، پرونده تخلف این کارخانجات به ارزش ۷۰ میلیارد ریال به تعزیرات حکومتی استان ارسال می شود.

وی بیان داشت: در راستای پیشگیری از افزایش قیمتها بازرسیها به صورت روزانه انجام می شود.

جانی پور با بیان  اینکه در پنج ماهه نخست سال جاری ۴۰ هزار بازرسی از واحدهای تولیدی، خدماتی و صنفی استان انجام شد، گفت: در این بازرسیها یکهزار پرونده تخلف به تعزیرات حکومتی ارسال شد.

وی این تخلفات را شامل، گران فروشی، کم فروشی و احتکار عنوان کرد و گفت: ارزش ریالی پرونده های معرفی شده ۲۰ میلیارد ریال است.

جانی پور افزود: در حوزه احتکار پنج پرونده به ارزش چهار میلیارد ریال و در بخش آب معدنی نیز هفت پرونده به ارزش چهار میلیارد ریال به تعزیرات حکومتی معرفی شدند.

وی یادآور شد: نظارت بر بازار بسیار بیشتر شده و با متخلفان به شدت برخورد می شود.