برنا: احضارمدیرعامل سیمان ایلام به تعزیرات حکومتی شهرستانهای شیروانچرداول

برنا: احضارمدیرعامل سیمان ایلام به تعزیرات حکومتی شهرستانهای شیروانچرداول : عنوان 
1397/05/27 : تاریخ انتشار

رئیس تعزیرات حکومتی شیروانچرداول با اشاره به افزایش قیمت خارج از ضوابط قانونی کارخانه‌ سیمان ایلام از برخورد قضایی و تشکیل پرونده در تعزیرات حکومتی شهرستان خبر داد.

  به گزارش خبرگزاری برناازایلام ;حیدرمحمودی رئیس تعزیرات حکومتی شهرستانهای شیروان چرداول در گفتگو با برنا اظهار کرد :کارخانه تولید سیمان ایلام که برخلاف ضوابط قانونی  درروزهای گذشته اقدام به افزایش قیمت سیمان نموده بود باپیگیریهای انجام شده مدیرعامل کارخانه مذکوربه شعبه تعزیرات حکومتی شهرستان احضارگردیده است.
 
او افزود:در حالیکه بر اساس مصوبه دولت هر گونه افزایش نرخ واحد‌های تولیدی باید در چوب ضوابط تعین شده قانونی باشد در غیر اینصورت تخلف وباآن برخوردقانونی میشود 
 

اوادامه داد: کارخانه مذکور نیز از جمله کارخانه‌هایی بود که  روزهای گذشته  بدون توجه به نرخ مصوب قانونی با افزایش قیمت محصولات خود را به فروش می‌رساند که با شکایت یکی از مجموعه‌های حامی مردم به تعزیرات حکومتی مدیر مربوطه  احضار وپرونده درحال برسی است