خبر: برگزاری دوره تکمیلی کلاس ایمنی در حمل و نقل برای رانندگان، شرکت سیمان زرین رفسنجان

خبر: برگزاری دوره تکمیلی کلاس ایمنی در حمل و نقل برای رانندگان، شرکت سیمان زرین رفسنجان : عنوان 
1397/05/29 : تاریخ انتشار

به نقل از روابط عمومی شرکت سیمان زرین رفسنجان، در این مورد آقای مهندس درویش مدیرعامل شرکت سیمان زرین رفسنجان گفت :آموزش برای رانندگان امری واجب و اجتناب ناپذیر است،

در همین راستا واحد آموزش شرکت سیمان زرین رفسنجان دارنده لوح رعایت حقوق مصرف کنندگان برای سه سال متوالی که پیش تر کلاس آموزشی مقدماتی را برای رانندگان برگزار کرده بود در اقدامی بجا و شایسته دوره تکمیلی کلاس ایمنی در حمل و نقل را برای رانندگان سرویس های استیجاری خود برگزار کرد.

در همین رابطه سروان قلیزاده استاد آموزش پلیس کرمان (باغین) در حاشیه این کلاس آموزشی گفت: این اولین بار است که یک واحد صنعتی به این امر مهم آموزشی تحت عنوان ایمنی در حمل و نقل برای رانندگان اهتمام ورزیده که این عمل جای تقدیر دارد.